زبان‌ها

  • English
  • فارسی

جهت تقاضای همکاری با مهد کودک چیستا فرم زیر را تکمیل نمایید

مشخصات فردی
تاریخ تولد
وضعیت تأهل
سوابق شغلی
نوع کارسال شروعسال پایانسمتحقوق دریافتیعلت قطع همکاری
تحصیلات
نوع مدرکسال اخذ نام و محل دانشگاهرشته تحصیلیگرایش
تخصص‌ها
زمینه تخصصمیزان تسلط
آشنایی با زبان‌های خارجی
ترجمهمکالمهخواندن و نوشتن
میزان تسلط
ترجمهمکالمهخواندن و نوشتن
میزان تسلط
درخواست استخدام
تومان
تلفن ثابت خود را به همراه کد شهر وارد نمایید