زبان‌ها

  • English
  • فارسی

ثبت نام مهرماه

با یاد و نام خدا آغاز میکنیم

اینک که رسید پایزو مصادف با آغاز فصل جدیدی از آموختن علم ودانش برای کودکان مهد کودک و پیش دبستانی دنیای چیستا ثبت نام دور جدید مهرماه را از هفته آخر شهریور ماه آغاز میکند.

مهد کودک دنیا چیستا تمام تلاش خود را می‌کند تا پنجره‌ای تازه را به روی کودکان شما باز کند که با آمادگی کامل وارد دوره ابتدایی آموزشی گردند.