زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه هفتگی پیش 1

مربیان: 
تبسم جون و مهسا جون
جدول برنامه هفتگی: 
شنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش واحد کار هفتهمیان وعدهآموزش زبان خارجهآموزش علوم گیاهیناهار و استراحتآموزش مهارت های اخلاقیلگو بازی
یکشنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش مفاهیم ریاضیمیان وعدهآموزش زبان خارجهآموزش نقاشیناهار و استراحتکلاژوکاردستیخمیربازی
دوشنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش علوم جانورانمیان وعدهآموزش زبان خارجهموسسه داناناهار و استراحتبهداشت و ایمنیبازی گروهی
سه شنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیشعروسرودمیان وعدهآموزش زبان خارجهآموزش سفالناهار و استراحتآموزش مفاهیم ریاضیقصه گویی
چهارشنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش زبان خارجهمیان وعدهآموزش مفاهیم دینیآموزش هوش و خلاقیتناهار و استراحتژیمناستیکبازی گروهی تمرکزی
مربیان فوق برنامه: 

نمایش عروسکی : آقای کاظمی

آموزش زبان انگلیسی : آناهیتا ایمانی

آموزش نقاشی و سفال : ستاره ندیری 

شعروسرود : عمو بهرام

آموزش ژیمناستیک : هوریا یزدانی

آموزش موسیقی اُرف : -

آموزش ریاضی کار با چرتکه : موسسه اسمارت آکادمی