زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه هفتگی نوباوه

مربیان: 
مریم جون و زهرا جون
جدول برنامه هفتگی: 
شنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآشنایی با اشکال هندسیآموزش زبان خارجهمیان وعدهآموزش واحد کار هفتهآموزش علوم جانورانناهار و استراحتبازی با خمیر
یکشنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش نقاشیآموزش زبان خارجهمیان وعدهآموزش کتاب میهن منآموزش قرآن با اشارهناهار و استراحتبازی با لگو
دوشنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش علوم بدن منآموزش زبان خارجهمیان وعدههوش و خلاقیتآموزش کتاب خیابان وایمنیناهار و استراحتبازی گروهی
سه شنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش سفالشعروسرودمیان وعدهآموزش کتاب خانوادهآموزش مهارتهای اخلاقیناهار و استراحتقصه گویی
چهارشنبهصبحانه و دعا و ورزش صبحگاهیآموزش کتاب بهداشتآموزش زبان خارجهمیان وعدهژیمناستیککلاژ و کاردستیناهار و استراحتشعر و سرود خوانی
مربیان فوق برنامه: 

نمایش عروسکی : آقای کاظمی

آموزش زبان انگلیسی : آناهیتا ایمانی

آموزش نقاشی و سفال : ستاره ندیری

شعروسرود : عمو بهرام

آموزش ژیمناستیک : هوریا یزدانی

آموزش موسیقی اُرف :