زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه غذایی مهر ۱۳۹۷

فارسی
جدول برنامه غذایی: 
ردیفروزتاریخصبحانهنهارمیان وعده
1یکشنبه۹۷/۰۷/۱نان + تخم مرغ +‌ چایسوپ + عدس پلو + ماست
2دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۲نان + کره + عسل + چای سوپ+ کتلت + دوغ
3سه شنبه۹۷/۰۷/۰۳نان + پنیر + چای سوپ + پلو + قرمه سبزی
4چهارشنبه ۹۷/۰۷/۴نان + کره + عسل + چای سوپ + استانبولی پلو+ ماست
5شنبه ۹۷/۰۷/۰۷نان + پنیر + چای سوپ + ماکارونی + ماست
6یکشنبه ۹۷/۰۷/۰۸نان + تخم مرغ +‌ چایسوپ+ لوبیا پلو+ ماست
7دوشنبه۹۷/۰۷/۰۹نان + کره + عسل + چای سوپ+ سالاد الویه + دوغ
8سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۰نان + پنیر + چای سوپ+ پلو+ قیمه
9چهارشنبه۹۷/۰۷/۱۱نان + کره + عسل + چایسوپ+ ماش پلو + ماست
10شنبه۹۷/۰۷/۱۴نان + پنیر + چای سوپ + ماکارونی + ماست
11یکشنبه ۹۷/۰۷/۱۵نان + تخم مرغ +‌ چایسوپ+ عدس پلو+ ماست
12دوشنبه ۹۷/۰۷/۱۶نان + کره + عسل + چایسوپ+ کوکو + دوغ
13سه شنبه ۹۷/۰۷/۱۷نان + پنیر + چای سوپ + استانبولی پلو+ ماست
14چهارشنبه ۹۷/۰۷/۱۸نان + کره + عسل + چایسوپ+ تاس کباب + دوغ
15شنبه ۹۷/۰۷/۲۱نان + پنیر + چای سوپ + ماکارونی + ماست
16یکشنبه ۹۷/۰۷/۲۲نان + تخم مرغ +‌ چایسوپ+ لوبیا پلو+ ماست
17دوشنبه ۹۷/۰۷/۲۳نان + کره + عسل + چایسوپ+ سالاد الویه + دوغ
18سه شنبه ۹۷/۰۷/۲۴نان + پنیر + چای سوپ+ پلو+ قیمه
19چهارشنبه ۹۷/۰۷/۲۵نان + کره + عسل + چایسوپ+ ماش پلو + ماست
20شنبه ۹۷/۰۷/۲۸نان + پنیر+ چای سوپ+ ماکارونی+ ماست
21یککشنبه ۹۷/۰۷/۲۹نان + تخم مرغ +‌ چایسوپ + استانبولی پلو+ ماست
22دوشنبه ۹۷/۰۷/۳۰نان + کره + عسل + چایسوپ+ کتلت + دوغ