زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه غذایی مهرماه 1396

فارسی
جدول برنامه غذایی: 
ردیفروزتاریخصبحانهنهار
1شنبه96/7/1نان+پنیر+چایسوپ+ماکارونی +ماست
2یکشنبه96/7/2نان+تخم مرغ+چایسوپ+عدس پلو+ماست
3دوشنبه96/7/3نان+کره+عسل+چایسوپ+تاس کباب+دوغ
4سه شنبه96/7/4نان+پنیر+چایسوپ+شویدپلو+ماست
5چهارشنبه96/7/5نان+تخم مرغ+چایسوپ+پلو+قیمه
6دوشنبه96/7/10نان+پنیر+چایسوپ+ماکارونی +ماست
7سه شنبه96/7/11نان+تخم مرغ+چایسوپ+لوبیا پلو+ماست
8چهارشنبه96/7/12نان+کره+عسل+چایسوپ+الویه+دوغ
9شنبه96/7/15نان+پنیر+چایسوپ+ماکارونی +ماست
10یکشنبه96/7/16نان+تخم مرغ+چایسوپ+ماش پلو+ماست
11دوشنبه96/7/17نان+کره+عسل+چایسوپ+کتلت+دوغ
12سه شنبه96/7/18نان+پنیر+چایسوپ+پلو+قورمه سبزی
13چهارشنبه96/7/19نان+تخم مرغ+چایسوپ+استانبولی پلو+ماست
14شنبه96/7/22نان+پنیر+چایسوپ+ماکارونی +ماست
15یکشنبه96/7/23نان+تخم مرغ+چایسوپ+عدس پلو+ماست
16دوشنبه96/7/24نان+کره+عسل+چایسوپ+پلو+مرغ+دوغ
17سه شنبه96/7/25نان+پنیر+چایسوپ+تاس کباب+دوغ
18چهارشنبه96/7/26نان+تخم مرغ+چایسوپ+لوبیا پلو+ماست
19شنبه96/7/29نان+پنیر+چایسوپ+ماکارونی +ماست
20یکشنبه96/7/30نان+تخم مرغ+چایسوپ+ماش پلو+ماست