زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه غذایی مرداد ماه 1397

فارسی
جدول برنامه غذایی: 
ردیفروزتاریخصبحانهنهارمیان وعده
1دوشنبه 97/5/1نان + تخم مرغ + چای سوپ + ماش پلو + ماست
2سه شنبه 97/5/2نان + پنیر + چای سوپ + پلو + قیمه
3چهارشنبه 97/5/3نان + کره + عسل + چای سوپ + استانبولی پلو + ماست
4شنبه 97/5/6نان + پنیر + چایسوپ + ماست + ماکارونی
5یکشنبه 97/5/7نان + کره + عسل + چای سوپ + لوبیا پلو + ماست
6دوشنبه 97/5/8نان + تخم مرغ + چای سوپ + کتلت + دوغ
7سه شنبه 97/5/9نان + پنیر + چای سوپ + پلو + قرمه سبزی
8چهارشنبه 97/5/10نان + کره + عسل + چای سوپ + عدس پلو + ماست
9شنبه 97/5/13نان + پنیر + چای سوپ + ماست + ماکارونی
10یکشنبه 97/5/14نان + تخم مرغ + چای سوپ + تاس کباب + دوغ
11دوشنبه 97/5/15نان + پنیر + چای سوپ + ماش پلو + ماست
12سه شنبه 97/5/16نان + کره + عسل + چای سوپ + سالاد الویه + دوغ
13چهارشنبه 97/5/17نان + پنیر + چای سوپ + پلو + قیمه
14شنبه 97/5/20نان + پنیر + چای سوپ + ماست + ماکارونی
15یکشنبه 97/5/21نان + کره + عسل + چایسوپ + کوکو + دوغ
16دوشنبه 97/5/22نان + تخم مرغ + چای سوپ + لوبیا پلو + ماست
17سه شنبه 97/5/23نان + کره + عسل + چایسوپ + پلو + قرمه سبزی
18چهارشنبه 97/5/24نان + پنیر + چای سوپ + استانبولی پلو + ماست
19شنبه 97/5/27نان + پنیر + چای سوپ + ماست + ماکارونی
20یکشنبه 97/5/28نان + تخم مرغ + چای سوپ + عدس پلو + ماست
21دوشنبه و سه شنبه 97/5/29 و 97/5/30 نان + کره + عسل + چای و نان + پنیر + چایسوپ + کتلت + دوغ و سوپ + پلو + قیمه