زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه غذایی شهریور ۱۳۹۷

فارسی
جدول برنامه غذایی: 
ردیفروزتاریخصبحانهنهارمیان وعده
1شنبه۹۷/۰۶/۰۳نان + پنیر+ چای سوپ+ ماکارونی+ ماست
2یکشنبه ۹۷/۰۶/۰۴نان + کره + عسل + چای سوپ+ تاس کباب + دوغ
3دوشنبه ۹۷/۰۶/۰۵نان +تخم مرغ+ چای سوپ + لوبیا پلو + ماست
4سه شنبه ۹۷/۰۶/۰۶نان +پنیر+ چای سوپ+ پلو+ قرمه سبزی
5چهارشنبه ۹۷/۰۶/۰۷نان+ کره + عسل + چای سوپ + کوکو + دوغ
6شنبه ۹۷/۰۶/۱۰ نان + پنیر+ چای سوپ+ ماکارونی+ ماست
7یکشنبه ۹۷/۰۶/۱۱نان +تخم مرغ+ چای سوپ+ استانبولی پلو+ ماست
8دوشنبه ۹۷/۰۶/۱۲نان+ کره + عسل + چای سوپ+ کتلت+ دوغ
9سه شنبه ۹۷/۰۶/۱۳نان + پنیر+ چای سوپ+ ماش پلو + ماست
10چهارشنبه ۹۷/۰۶/۱۴نان+ کره + عسل + چای سوپ + پلو + قیمه
11شنبه ۹۷/۰۶/۱۷نان + پنیر+ چای سوپ+ ماکارونی+ ماست
12یکشنبه ۹۷/۰۶/۱۸نان +تخم مرغ+ چای سوپ+ عدس پلو + ماست
13دوشنبه ۹۷/۰۶/۱۹نان+ کره + عسل + چای سوپ+ سالاد الویه + دوغ
14سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۰نان + پنیر+ چای سوپ + لوبیا پلو + ماست
15چهارشنبه ۹۷/۰۶/۲۱نان+ کره + عسل + چای سوپ+ تاس کباب + دوغ
16شنبه ۹۷/۰۶/۲۴نان + پنیر+ چای سوپ+ ماکارونی+ ماست
17یکشنبه ۹۷/۰۶/۲۵نان +تخم مرغ+ چای سوپ+ استانبولی پلو+ ماست
18دوشنبه ۹۷/۰۶/۲۶نان+ کره + عسل + چای سوپ + کوکو + دوغ
19سه شنبه ۹۷/۰۶/۲۷نان + پنیر+ چای سوپ+ ماش پلو + ماست
20شنبه ۹۷/۰۶/۳۱نان + پنیر+ چای سوپ+ ماکارونی+ ماست