زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه غذایی شهریور ماه 96

فارسی
جدول برنامه غذایی: 
ردیفروزتاریخصبحانهنهار
1چهارشنبه96/6/1نان+تخم مرغ+چایسوپ+استانبولی پلو+ماست
2شنبه96/6/4نان+پنیر+چایسوپ+ماکارونی+ماست
3یکشنبه96/6/5نان+تخم مرغ+چایسوپ+لوبیاپلو+ماست
4دوشنبه96/6/6نان+کره+عسلسوپ+کتلت+دوغ
5سه شنبه96/6/7نان+پنیر+چای+خیارسوپ+پلو+قورمه سبزی
6چهارشنبه96/6/8نان+تخم مرغ+چایسوپ+عدس پلو+ماست
7شنبه96/6/11نان+پنیر+چایسوپ+ماکارونی+ماست
8یکشنبه96/6/12نان+تخم مرغ+چایسوپ+ماش پلو+ماست
9دوشنبه96/6/13نان+کره+عسلسوپ+تاس کباب+دوغ
10سه شنبه96/6/14نان+پنیر+چای+گوجهسوپ+شویدپلو+ماست
11چهارشنبه96/6/15نان+تخم مرغ+چایسوپ+زرشک پلو+مرغ
12یکشنبه96/6/19نان+پنیر+چایسوپ+ماکارونی+ماست
13دوشنبه96/6/20نان+تخم مرغ+چایسوپ+لوبیاپلو+ماست
14سه شنبه96/6/21نان+عسل+کرهسوپ+کوکو+دوغ
15چهارشنبه96/6/22نان+تخم مرغ+چایسوپ+پلو+قیمه
16شنبه96/6/25نان+پنیر+چایسوپ+ماکارونی+ماست
17یکشنبه96/6/26نان+تخم مرغ+چایسوپ+عدس پلو+ماست
18دوشنبه96/6/27نان+کره+عسلسوپ+کتلت+دوغ
19سه شنبه96/6/28نان+تخم مرغ+چایسوپ+پلو+قورمه سبزی
20چهارشنبه96/6/29نان+پنیر+چای+گوجهسوپ+الویه+دوغ