زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه غذایی اردیبهشت 1396

فارسی
جدول برنامه غذایی: 
ردیفروزتاریخصبحانهنهار
1شنبه96/2/2نان + پنیر + چایسوپ +ماکارانی+ ماست
2 یکشنبه96/2/3نان + تخم مرغ + چایسوپ + پلو + قیمه
3 دوشنبه96/2/4نان +کره + عسلسوپ + تاس کباب+ دوغ
4چهارشنبه96/2/6نان + پنیر +خیار+ چایسوپ +عدس پلو + ماست
5 شنبه96/2/9نان + پنیر+گوجه + چایسوپ +ماکارانی+ ماست
6 یکشنبه96/2/10نان + تخم مرغ + چایسوپ + استانبولی پلو+ ماست
7 دوشنبه96/2/11نان + کره + عسلسوپ + کتلت + دوغ
8 سه شنبه96/2/12نان + پنیر + چایسوپ + پلو + قرمه سبزی
9 چهارشنبه96/2/13نان + تخم مرغ + چایسوپ + لوبیا پلو + ماست
10شنبه96/2/16نان + پنیر + چایسوپ + ماکارانی+ ماست
11یکشنبه96/2/17نان + تخم مرغ + چایسوپ +ماش پلو + ماست
12دوشنبه96/2/18نان +کره + عسلسوپ + کوکو + دوغ
13 سه شنبه96/2/19نان + پنیر +خیار+ چایسوپ + زرشک پلو + مرغ
14 چهارشنبه96/2/20نان + تخم مرغ + چایسوپ +شوید پلو +گوشت
15شنبه96/2/23نان +پنیر+چایسوپ + ماکارانی + ماست
16 یکشنبه96/2/24نان + تخم مرغ + چایسوپ +عدس پلو + ماست
17 دوشنبه96/2/25نان + کره + عسلسوپ + سالاد الویه + دوغ
18 سه شنبه96/2/26نان + پنیر+گوجه + چایسوپ + پلو + قیمه
19چهارشنبه96/2/27نان + تخم مرغ + چایسوپ + تاس کباب+ دوغ
20شنبه96/2/30نان +پنیر + خیار+چایسوپ + ماکارانی + ماست
21یکشنبه96/2/31نان + تخم مرغ + چایسوپ + لوبیا پلو + ماست