زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه غذایی آذر ماه ۱۳۹۶

فارسی
جدول برنامه غذایی: 
ردیفروزتاریخصبحانهنهار
1چهارشنبه۹۶/۹/۱نان + عدسی + چایسوپ + لوبیا پلو + ماست
2شنبه۹۶/۹/۴نان + پنیر + چایسوپ + ماکارونی + ماست
3یکشنبه۹۶/۹/۵نان + تخم مرغ + چایسوپ + ماش پلو + ماست
4دوشنبه۹۶/۹/۶نان + کره + عسل + چایسوپ + کتلت + دوغ
5سه شنبه۹۶/۹/۷نان + عدسی + چایسوپ + پلو + قرمه سبزی
6چهارشنبه۹۶/۹/۸نان + پنیر + چایسوپ + شوید پلو + گوشت
7شنبه۹۶/۹/۱۱نان + تخم مرغ + چایسوپ + ماکارونی + ماست
8یکشنبه۹۶/۹/۱۲نان + پنیر + چایسوپ + عدس پلو + ماست
9دوشنبه۹۶/۹/۱۳نان + کره + عسل + چایسوپ + کوکو + دوغ
10سه شنبه۹۶/۹/۱۴نان + عدسی + چایسوپ + پلو + مرغ + دوغ
11شنبه ۹۶/۹/۱۸نان + پنیر + چایسوپ + ماکارونی + ماست
12یکشنبه۹۶/۹/۱۹نان + تخم مرغ + چایسوپ + لوبیا پلو + ماست
13دوشنبه۹۶/۹/۲۰نان + کره + عسل + چایسوپ + الویه + دوغ
14سه شنبه۹۶/۹/۲۱نان + پنیر + چایسوپ + پلو + قیمه
15چهارشنبه۹۶/۹/۲۲نان + عدسی + چایسوپ + استانبولی پلو + ماست
16شنبه۹۶/۹/۲۵نان + تخم مرغ + چایسوپ + ماکارونی + ماست
17یکشنبه۹۶/۹/۲۶نان + پنیر + چایسوپ + عدس پلو + ماست
18دوشنبه۹۶/۹/۲۷نان + کره + عسل + چایسوپ + تاس کباب + دوغ
19سه شنبه۹۶/۹/۲۸نان + عدسی + چایسوپ + پلو + قرمه سبزی
20چهارشنبه۹۶/۹/۲۹نان + تخم مرغ + چایسوپ + شوید پلو + گوشت