زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه غذایی آبان ماه 1396

فارسی
جدول برنامه غذایی: 
ردیفروزتاریخصبحانهنهار
1دوشنبه96/8/1نان + کره + عسل + چایسوپ + کتلت + دوغ
2سه شنبه96/8/2نان + پنیر + چایسوپ + عدس پلو + ماست
3چهارشنبه96/8/3نان + تخم مرغ + چایسوپ + پلو + قیمه
4شنبه96/8/6نان + پنیر + چایسوپ + ماکارونی + ماست
5یکشنبه96/8/7نان + تخم مرغ + چایسوپ + لوبیا پلو + ماست
6دوشنبه96/8/8نان + کره + عسل + چایسوپ + تاس کباب + دوغ
7سه شنبه96/8/9نان + پنیر + چایسوپ + قورمه سبزی + پلو
8چهارشنبه96/8/10نان + تخم مرغ + چایسوپ + شوید پلو + ماست
9شنبه96/8/13نان + پنیر + چایسوپ + ماکارونی + ماست
10یکشنبه96/8/14نان + تخم مرغ + چایسوپ + ماش پلو + ماست
11دوشنبه96/8/15نان + کره + عسل + چایسوپ + الویه + دوغ
12سه شنبه96/8/16نان + پنیر + چایسوپ + پلو + قیمه
13چهارشنبه96/8/17نان + تخم مرغ + چایسوپ + پلو + مرغ + دوغ
14شنبه96/8/20نان + پنیر + چایسوپ + ماکارونی + ماست
15یکشنبه96/8/21نان + تخم مرغ + چایسوپ + لوبیا پلو + ماست
16دوشنبه96/8/22نان + کره + عسل + چایسوپ + کوکو + دوغ
17سه شنبه96/8/23نان + پنیر + چایسوپ + قورمه سبزی + پلو
18چهارشنبه96/8/24نان + تخم مرغ + چایسوپ + تاس کباب + دوغ
19شنبه96/8/27نان + پنیر + چایسوپ + ماکارونی + ماست
20دوشنبه96/8/29نان + کره + عسل + چایسوپ + عدس پلو + ماست
21سه شنبه96/8/30نان + تخم مرغ + چایسوپ + پلو + قیمه