زبان‌ها

  • English
  • فارسی

برنامه غذایی آبان ماه ۹۷

فارسی
جدول برنامه غذایی: 
ردیفروزتاریخصبحانهنهارمیان وعده
1سه شنبه۹۷/۰۸/۰۱نان + پنیر+ چای سوپ + عدس پلو + ماست
2چهارشنبه۹۷/۰۸/۰۲نان + عدسی + چایسوپ + پلو + قرمه سبزی
3شنبه۹۷/۰۸/۰۵نان + پنیر + چای سوپ + ماکارونی + ماست
4یکشنبه ۹۷/۰۸/۰۶نان + کره + عسل + چای سوپ + کوکو + دوغ
5دوشنبه ۹۷/۰۸/۰۷نان + عدسی + چایسوپ + ماش پلو + ماست
6چهارشنبه۹۷/۰۸/۰۹نان + تخم مرغ +‌ چایسوپ + زرشک پلو + مرغ
7شنبه ۹۷/۰۸/۱۲نان + پنیر + چای سوپ + ماکارونی + ماست
8یکشنبه۹۷/۰۸/۱۳نان+ کره + عسل + چای سوپ+ کتلت+ دوغ
9دوشنبه۹۷/۰۸/۱۴نان + عدسی + چایسوپ+ لوبیا پلو + ماست
10سه شنبه ۹۷/۰۸/۱۵نان + تخم مرغ +‌ چایسوپ + پلو + قیمه
11شنبه ۹۷/۰۸/۱۹نان + پنیر+ چای سوپ + پاستا + سس سفید
12یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۰نان +تخم مرغ+ چای سوپ+ عدس پلو + ماست
13دوشنبه ۹۷/۰۸/۲۱نان+ کره + عسل + چای سوپ+ ساندویچ مرغ+ دوغ
14سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲نان + عدسی + چایسوپ + پلو + قرمه سبزی
15چهارشنبه ۹۷/۰۸/۲۳نان + پنیر+ چای سوپ + ماش پلو + ماست
16شنبه ۹۷/۰۸/۲۶نان + پنیر+ چای سوپ+ ماکارونی+ ماست
17یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۷نان + عدسی + چایسوپ+ استانبولی پلو+ ماست
18دوشنبه ۹۷/۰۸/۲۸نان+ کره + عسل + چای سوپ + کتلت + دوغ
19سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۹نان +تخم مرغ+ چای سوپ+ لوبیا پلو + ماست
20چهارشنبه۹۷/۰۸/۳۰نان + پنیر+ چای سوپ + سالاد الویه + دوغ